PASIEKA PROWADZONA Z PASJĄ

Matki Pszczele

CT 46

Rozwój bardzo wczesne pożytki wykorzystują jako rozwojowe. Pełnię rozwoju osiągają w okresie kwitnienia jabłoni. Linia tworzy rodziny o średniej sile, gniazdo traktując jako rodnię. Miodność – miód składają przede wszystkim w nadstawce nie zalewając gniazda. Bardzo dobre wyniki miodowe uzyskują na pożytkach średniowczesnych zwłaszcza spadzi. Łagodność – pszczoły charakteryzują się dużą łagodnością nawet przy nie najlepsej pogodzie. Rojliwość – zarówno materiał czystoliniowy jak i mieszańce wykazują znikomą rojliwość w okresie po pożytkowym rzadko wchodzą w nastrój rojowy. Zimotrwałość – rodziny bardzo dobrze znoszą nawet bardzo długie zimowle o niskich temperaturach. Pszczoły bardzo rzadko chorują na nosemozę. Inne cechy – gromadzą duże ilości kitu , a na zimę mocno kitują wszelkie szczeliny. Pszczoły dobrze trzymają się plastra. Linia tworzy rodziny o średniej plenności i długowiecznych pszczołach. Linia ta stanowi uniwersalny materiał do krzyżowania , zarówno jako strona mateczna jak i ojcowska.

Sklenar H47

Pszczoły bardzo łagodne, utrzymują dużą siłę przez cały sezon. Miód znoszą głównie do nadstawek gdyż matki zaczerwiają całe gniazdo. W okresach bezpożytkowych lub załamania pogody mogą wchodzić do nastroju rojowego. Do zimowli wchodzą z rodzinami silnymi lub średnimi. Zimowla dobra. Z posiadanych “Sklenarek” najszybszy rozwój wiosenny. Utrzymuje czystość w ulu. Bardzo dobra pszczoła na gospodarkę wędrowną lub pożytki bardzo wczesne.

Alpejka

Linia ta wywodzi się z populacji pszczół sprowadzanych z Alp austriackich. Pszczoły o wyrównanym pokroju, o wyraźnie zaznaczonych pierścieniach filcowych na tergitach. Ubarwienie oskórka jasne, szare lub beżowe. W miodności linia jest wyspecjalizowana w pożytkach średnio wczesnych i późnych, zwłaszcza spadzi. Zimuje bardzo dobrze, odznacza się wczesnością i dobrą dynamiką rozwoju. Tworzy rodziny silne i bardzo silne. Rzadko wchodzi w nastrój rojowy, który jest łatwy do zwalczania. Pszczoły są łagodne, dobrze trzymają się plastrów, choć są dość ruchliwe. Na wiosnę nie wykazuje tendencji ograniczania matki w czerwieniu, co może nastąpić dopiero przy pożytkach intensywnych i późnych.

Troiseck

Jest wyselekcjonowana w kierunku wykorzystania pożytków średniopóźnych i późnych, zwłaszcza spadzi. Tworzy rodziny silne i bardzo silne. Pszczoły są łagodne, dobrze trzymają się plastra. Na wiosnę w gnieździe jest wyraźnie oddzielona miodnia, wraz z rozwojem rodziny matka penetruje cały ul. Pszczoły wyspecjalizowane w pożytkach średnio wczesnych i późnych. Tworzy bardzo silne rodziny. Przy bardzo silnych pożytkach następuje ograniczanie matek w czerwieniu. Pszczoły wyjątkowo pracowite.